Noord
Nederlandsche
P&I Club

Jaargang 2018/28 BIMCO 2020 bunkerclausules

Gepubliceerd op 18 december 2018

Refererend aan de laatste circulaire (zie 2018/21) over de BIMCO 2020 bunkerclausules willen wij graag onze leden informeren dat de BIMCO ‘Documentary Committee’ twee clausules heeft goedgekeurd – (1) de “2020 Global Marine Fuel Sulphur Clause for Time Charter Parties” en (2) de “2020 Fuel Transition Clause for Time Charter Parties”. De clausules zijn gepubliceerd op de website van BIMCO:

1. De “BIMCO 2020 Marine Sulphur Content Clause for Time Charter Parties” vervangt de “BIMCO Fuel Sulphur Content Clause 2005” en kan worden opgenomen in tijdbevrachtingsovereenkomsten. De nieuwe clausule regelt de verplichtingen en verantwoordelijkheden tussen de eigenaar en de bevrachter om te voldoen aan het IMO 2020 zwavelmaximum conform MARPOL Annex VI. Op grond van deze clausule dient de bevrachter:
- brandstof te leveren die voldoet aan de MARPOL eisen, graden en de specificaties; en
- bunkerleveranciers en operators te gebruiken die voldoen aan de eisen van MARPOL.
 
De eigenaar blijft verantwoordelijk voor het brandstofmanagement.

2. De “BIMCO 2020 Fuel Transition Clause for Time Charter Parties” regelt de transitieperiode van eind 2019 tot de inwerkingtreding van de nieuwe MARPOL regelgeving in 2020. Deze regelgeving verplicht schepen brandstof te gebruiken met een zwavelgehalte van 0,50%. De clausule bepaalt dat afwijkende brandstof die na 1 januari 2020 aan boord is, verwijderd moet worden voor teruglevering van het schip maar in ieder geval niet later dan 1 maart 2020. De kosten hiervan komen voor rekening van de bevrachter. De kosten van het schoonmaken van de tanks komen voor rekening van de eigenaar.

Wij adviseren leden deze clausules komend jaar op te nemen in bevrachtingsovereenkomsten die (mogelijkerwijs) tot of na 1 januari 2020 van kracht zijn.

Beide clausules zijn te vinden op de officiële website van BIMCO:
- 2020 Global Marine Fuel Sulphur Clause for Time Charter Parties
- 2020 Fuel Transition Clause for Time Charter Parties

Verzekeringen voor de zeevaart

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor de binnenvaart

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor woonboten

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor pleziervaart

Bekijk verzekeringen

Neem contact op

Wilt u meer weten over één van onze verzekeringen, de risicocheck doen of heeft u een andere vraag? Neem contact met ons op.

Inschrijven voor de nieuwsbrief