Noord
Nederlandsche
P&I Club

Jaargang 2018/24 Amerikaanse sancties op Cuba

Gepubliceerd op 30 oktober 2018

We willen onze leden graag op de hoogte brengen van de huidige status van het Amerikaanse embargo op Cuba. Deze status is in de afgelopen jaren gewijzigd door de Amerikaanse overheid. Het algemene kader van het sanctieregime is ongewijzigd (zie publicatie Jaargang 2017 – 1). Wel is er sprake van een aantal voor de scheepvaart relevante wijzigingen.

Ten eerste wordt het ‘van geval tot geval’ licentiebeleid in het algemeen strikter voor schepen die op Cuba varen. In principe is voor elke verscheping een licentie vereist van het Bureau of Industry and Security (BIS). Dit geldt ook voor artikelen en goederen die vallen onder de Export Administration Regulations (EAR) en de Commerce Control Lijst (CCL) van BIS. Tevens geldt nog altijd dat, als schepen Cuba aandoen, zij de eerstkomende 180 dagen niet de US mogen aanlopen. Dit verbod is mogelijk niet van toepassing als de lading (1) geclassificeerd is als “EAR99” of (2) op de CCL staat vermeld vanwege anti-terrorisme redenen of er anderszins sprake is van een vrijstelling.

Ten tweede heeft de Amerikaanse regering de “Cuba Restricted List” (CRL) ingevoerd. Entiteiten die op deze lijst staan vermeld worden door de regering beschouwd als partijen die (1) handelen voor of namens het Cubaanse leger, spionage- of beveiligingsdiensten en personeel, of (2) met wie het zaken doen leidt tot onevenredige bevoordeling van de entiteit zelf of ten koste gaat van de Cubaanse bevolking of private sector in Cuba. Dit varieert van Cubaanse ministeries, entiteiten en bedrijven die gerelateerd zijn aan de militaire-, defensie- en veiligheidssector tot aan entiteiten in de toeristische sector en een groot aantal hotels in verschillende Cubaanse steden en vakantieoorden. Een actuele versie van de lijst is online beschikbaar op: https://www.state.gov/e/eb/tfs/spi/cuba/cubarestrictedlist/275331.htm.

De Club adviseert om de verantwoordelijkheid voor de naleving van het sanctieregime altijd expliciet bij de klant/opdrachtgever te laten. Deze dient vooraf o.a. te verifiëren of de lading als “EAR99” geclassificeerd is en of de ontvanger een entiteit is die op de CRL staat vermeld.

Verzekeringen voor de zeevaart

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor de binnenvaart

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor woonboten

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor pleziervaart

Bekijk verzekeringen

Neem contact op

Wilt u meer weten over één van onze verzekeringen, de risicocheck doen of heeft u een andere vraag? Neem contact met ons op.

Inschrijven voor de nieuwsbrief