Noord
Nederlandsche
P&I Club

Jaargang 2018/22 Nadeelcompensatieregeling

Gepubliceerd op 4 oktober 2018

Soms krijgt een binnenvaartschipper te maken met een stremming van de waterweg waardoor een bepaalde reis niet uitgevoerd kan worden, omvaren nodig is, of extra transportkosten gemaakt moeten worden. Indien de stremming het gevolg is van rechtmatig handelen door de overheid, bijvoorbeeld door werkzaamheden aan een sluis, is een beroep op nadeelcompensatie mogelijk. Om een beroep te kunnen doen op nadeelcompensatie dient men aan de volgende eisen te voldoen:

  • De situatie is ontstaan door de uitoefening van een overheidstaak;
  • De schade is onevenredig
  • De schade was niet voorzienbaar; en
  • De schade wordt niet op andere wijze vergoed zijn (bijvoorbeeld als men voor de schade is verzekerd).

Als men voor compensatie in aanmerking komt, wordt doorgaans niet de gehele geleden schade vergoed. Afhankelijk van het normale ondernemingsrisico, blijft de schade geheel of gedeeltelijk voor eigen rekening. De beoordeling vindt plaats aan de hand van gemiste omzetten en/of hogere kosten.

De gebruikelijke regeling voor nadeelcompensatie gaat ervan uit dat wanneer de gemiste omzet en/of hogere kosten lager zijn dan 15% van de jaaromzet (of kosten), de schade in beginsel niet voor vergoeding in aanmerking komt. Wanneer de gemiste omzet/kosten hoger is dan 15%, wordt een korting toepast van ongeveer 20%.

Verzekeringen voor de zeevaart

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor de binnenvaart

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor woonboten

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor pleziervaart

Bekijk verzekeringen

Neem contact op

Wilt u meer weten over één van onze verzekeringen, de risicocheck doen of heeft u een andere vraag? Neem contact met ons op.

Inschrijven voor de nieuwsbrief