Noord
Nederlandsche
P&I Club

Jaargang 2018/21 Maritieme brandstoffen 2020 zwavel maximum: BIMCO versnelt procedure van nieuwe bunkerclausules

Gepubliceerd op 4 oktober 2018


Tijdens een recente BIMCO subcomité house meeting is de IMO 2020 bunkerregelgeving uitvoerig ter sprake gekomen. Het doel van het BIMCO subcomité was het analyseren van de aankomende IMO 2020 regelgeving en het opstellen van daarvoor toereikende standaard charter party clausules. Het werd duidelijk dat één clausule voor alle potentiële perikelen niet de oplossing was. Om die reden besloot het BIMCO subcomité de IMO 2020 regelgeving in vier afzonderlijke projecten vorm te geven en de nieuwe bunkerclausules zo spoedig mogelijk beschikbaar te stellen. De eerste bunkerclausule wordt al rond eind oktober verwacht.

De vier afzonderlijke projecten van het BIMCO subcomité zijn:

1. Compliance na 1 januari 2020 – “BIMCO 2020 Global Marine Fuel Sulphur content clause for time charter parties”
Een concept compliance-clausule is reeds opgesteld door het BIMCO subcomité. In deze clausule zijn de rechten en plichten van een tijdbevrachter opgenomen voor het leveren van bunkers die compliant zijn met het nieuwe IMO 0.5% zwavelmaximum. De voorgestelde bewoording houdt in, dat de rederij verantwoordelijk is voor het brandstofmanagement; de bevrachters zijn verantwoordelijk voor het leveren van brandstoffen die voldoen aan IMO 2020.


2. Overgangsperiode
Het BIMCO subcomité zal in oktober gaan werken aan een tweede bunkerclausule. In deze clausule komt de overgangsperiode volgend op 1 januari 2020 aan de orde. Het BIMCO subcomité is van plan hierin kwesties als bunkerhoeveelheden bij teruglevering van het schip, bunkertankcleaningkosten, bunkerrestanten en slotbunkering voorafgaand aan teruglevering te behandelen. BIMCO heeft de intentie uitgesproken begin 2019 de eerste concepten af te hebben.

3. Scrubbers
Aangezien BIMCO verwacht dat slechts een beperkt aantal schepen uitgerust zal worden met zogenaamde ‘scrubbers’, hebben ze dit project een lagere prioriteit gegeven dan de voornoemde projecten. De eerste concepten worden in april 2019 verwacht. Op basis van initiële berichten zal BIMCO hierin kwesties als verdeling van installatiekosten tussen rederij en bevrachter, potentiële gebreken aan de scrubber en  compliant brandstofreserves aan boord behandelen.

4. Beoordeling van de bestaande bunkerclausules
Als vierde en laatste stap in het BIMCO 2020 bunkerproject zal de BIMCO al haar bestaande bunkerclausules controleren en waar nodig aanpassen.
 

Om te voldoen aan de IMO 2020 regelgeving zullen leden wijzigingen aan hun bestaande time charter parties moeten overwegen. De Club houdt de ontwikkelingen vanuit BIMCO in de gaten en zal naarmate 2020 dichterbij komt updates hierover plaatsen.

Leden kunnen contact op nemen met de Club voor verder advies.

Verzekeringen voor de zeevaart

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor de binnenvaart

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor woonboten

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor pleziervaart

Bekijk verzekeringen

Neem contact op

Wilt u meer weten over één van onze verzekeringen, de risicocheck doen of heeft u een andere vraag? Neem contact met ons op.

Inschrijven voor de nieuwsbrief