Noord
Nederlandsche
P&I Club

Jaargang 2018/19 Sancties VS

Gepubliceerd op 14 september 2018

In de afgelopen maanden hebben we regelmatig vragen ontvangen over de status van individuele Russische bedrijven in het kader van het VS sanctieregime, in het bijzonder de lijst van de ’Office of Foreign Assets Control’ (OFAC) en de toepassing daarvan op dochtermaatschappijen (bedrijven waarvan 50% of meer direct of indirect in het bezit is van het gesanctioneerde bedrijf). Deze vragen worden regelmatig gesteld naar aanleiding van mediaberichten of verklaringen van potentiële bevrachters dat zij intussen van OFAC/SDN (Specially Designated Nationals) lijsten zijn verwijderd of een vrijstelling hebben ontvangen. In de meeste gevallen wordt ons advies gevraagd over het volgende:

  1. Rechts- of natuurlijke personen van buiten de VS handelen mogelijk in strijd met de door de VS opgelegde sancties indien ze aan een significante transactie (“significant transaction”) deelnemen of deze faciliteren ten behoeve van bedrijven of personen die op de OFC/SDN lijsten staan vermeld. De definitie van een “significante transactie” (“significant transaction”) of “faciliteren” is door de Amerikaanse overheid bepaald en kan onzekerheid opleveren of een bepaalde handeling wel of niet onder de sancties valt.
  2. De OFAC heeft, ter beperking van de commerciële schade, een aantal algemene vergunningen uitgegeven op grond waarvan in bepaalde gevallen mag worden gehandeld met partijen die op de lijsten staan vermeld. In de meeste gevallen die wij hebben onderzocht, waren deze vrijstellingen niet relevant voor de zakentransactie van ons lid. Een voorbeeld: de laatste vergunning die is verleend aan het in Moskou gevestigde bedrijf Rusal General Licence No. 14 geeft slechts toestemming om tot 23 oktober 2018 activiteiten uit te voeren die nodig zijn om bestaande contracten uit te voeren. Nieuwe contracten vallen niet onder de vrijstelling.

Tot slot: bij iedere contractuele transactie met een bedrijf of persoon die op de OFAC/SDN lijsten staat vermeld, is mogelijk sprake van schending van het VS sanctieregime. Verklaringen van een bevrachter dat zij of hun activiteiten zijn vrijgesteld, dienen altijd via de officiële kanalen te worden geverifieerd. De NNPC is uiteraard altijd bereikbaar voor assistentie bij vragen of onduidelijkheid.

Verzekeringen voor de zeevaart

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor de binnenvaart

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor woonboten

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor pleziervaart

Bekijk verzekeringen

Neem contact op

Wilt u meer weten over één van onze verzekeringen, de risicocheck doen of heeft u een andere vraag? Neem contact met ons op.

Inschrijven voor de nieuwsbrief