Noord
Nederlandsche
P&I Club

Jaargang 2018/16 De Cape Bari zaak en het beperken van aansprakelijkheid onder het Hague Visby regime

Gepubliceerd op 13 augustus 2018

Bij het vervoeren van lading komt tegenwoordig onvermijdelijk een aanzienlijke hoeveelheid papierwerk kijken en hierbij wordt een Kapitein regelmatig door lokale partijen onder druk gezet om documenten zo snel mogelijk te tekenen. Onze aanbeveling blijft dat Kapiteins voorzichtig zijn met het ondertekenen van deze documenten en ze, wanneer er geen andere mogelijkheid is, deze te tekenen met bijgeschreven "for receipt only". De noodzaak om overeenkomsten grondig te bekijken alvorens deze te tekenen wordt onderstreept in de recente zaak van de "Cape Bari".

In deze zaak kreeg de Kapitein van het Schip een document ter ondertekening aangeboden genaamd "Sea Berth's Conditions of Use", vlak voordat zij de terminal onder begeleiding van een loods binnenvoer. Vervolgens kwam het Schip in aanvaring met de kade, hetgeen resulteerde in een schade van zo'n USD 22 miljoen. De Rederij trachtte hun aansprakelijkheid te beperken op USD 16.9 miljoen met een beroep op de 1976 Convention on Limitation of Liability for Marine Claims. De eigenaar van de kade echter stelde zich op het standpunt dat de Kapitein afstand had gedaan van het recht om zich hierop te beroepen door de Sea Berth's Condition of Use te ondertekenen. In hoger beroep viel het arrest, gelukkig voor de Rederij, in diens voordeel uit en uit dit arrest kan een aantal waardevolle richtlijnen geabstraheerd worden: 

Een Rederij (al dan niet via de Kapitein) kan en mag afstand doen van het wettelijk recht op beperking van aansprakelijkheid door algemene voorwaarden te accepteren; 
Doorgaans zal hiervoor duidelijke bewoording nodig zijn en vaak ook expliciete referentie naar het beperkingsrecht waarvan afstand wordt gedaan;
Om deze reden valt aan te bevelen dat Kapiteins  die overeenkomsten tekenen, deze doorverwijzen naar kantoor voor controle daarvan.

Mocht de Kapitein van mening zijn dat een overeenkomst diens onmiddellijke handtekening vereist dan adviseren wij dat hij in elk geval tekent met de aantekening "for receipt only", "signed without authority to bind the Owners or the Vessel", "without prejudice to the terms and conditions of the governing charter party" of "without prejudice to the statutory and any contractual right to limit liability", welke hiervan ook maar het meest gepast is. 

Mochten Leden contracten aangaan waarin hun recht een beroep te doen op een wettelijke beperkingsmogelijkheid, dan kan dit de P&I dekking in gevaar brengen als hier geen aanvullende dekking voor is afgenomen. De Club is altijd klaar om te assisteren met het beoordelen van contracten of waar nodig het afsluiten van aanvullende dekking. 
 

Verzekeringen voor de zeevaart

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor de binnenvaart

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor woonboten

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor pleziervaart

Bekijk verzekeringen

Neem contact op

Wilt u meer weten over één van onze verzekeringen, de risicocheck doen of heeft u een andere vraag? Neem contact met ons op.

Inschrijven voor de nieuwsbrief