Noord
Nederlandsche
P&I Club

Jaargang 2018/14 - Contaminatie van lading (binnenvaart)

Gepubliceerd op 31 juli 2018

Met regelmaat adviseren wij binnenschippers die producten vervoeren voor de agrarische sector en waarbij sprake is van contaminatie met ongedierte. Het kan gebeuren dat de vervoerder reeds voorafgaande aan of gedurende de reis merkt dat er ongedierte zit in de lading. Indien dit gebeurd voor vertrek adviseren wij verzekerde om de staat van de lading expliciet op het cognossement te vermelden en dit ook schriftelijk aan de bevrachter kenbaar te maken. Tevens adviseren wij om de bevrachter op voorhand pro-forma aansprakelijk te stellen voor eventuele vertraging of kosten die worden gemaakte als gevolg van de contaminatie. Indien geen cognossement wordt afgegeven waarin een bemerking kan worden opgenomen adviseren wij een formeel protest af te geven aan de aflader en ook deze te delen met de bevrachter. Voor wat betreft het lossen van de lading merken wij op dat het volgens de wet in principe aan de ontvanger is om de lading te lossen en daarbij het schip terug te leveren in de staat waarin het ter beschikking is gesteld door de vervoerder. De ontvanger is dan ook verantwoordelijk voor het verwijderen van ongedierte. Wij merken daarbij op dat formeel de verplichtingen van de (feitelijk) vervoerder voor wat betreft vervoer van de lading zijn beperkt tot het leveren in de zelfde staat waarin hij de goederen heeft ontvangen. Wij adviseren verzekerden dergelijk gevallen goed te administreren, de feiten juist en volledig op te nemen in de lading documenten en de bevrachter op voorhand schriftelijk in kennis en aansprakelijk te stellen. Bij eventuele vragen of opmerkingen nodigen wij u uit contact met ons op te nemen.

Verzekeringen voor de zeevaart

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor de binnenvaart

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor woonboten

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor pleziervaart

Bekijk verzekeringen

Neem contact op

Wilt u meer weten over één van onze verzekeringen, de risicocheck doen of heeft u een andere vraag? Neem contact met ons op.

Inschrijven voor de nieuwsbrief