Noord
Nederlandsche
P&I Club

Jaargang 2018/11 - Arbitrage clausules in bevrachtingsovereenkomsten

Gepubliceerd op 27 juli 2018

De NNPC wordt regelmatig betrokken in juridisch en lading gerelateerde geschillen waar de bevrachtingsovereenkomst wel een keuze voor arbitrage en toepasselijk recht bevat maar niet specificeert welke arbitrage regels op een procedure van toepassing zijn. Waar een dergelijke keuze niet expliciet is opgenomen is een procedure afhankelijk van nationale wet- en regelgeving die het verloop van een procedure aanzienlijk kan bemoeilijken. Een concreet voorbeeld hiervan is dat indien arbitrage, zonder gespecifieerde regels, onderworpen is aan Engels recht de eisende partij genoodzaakt is, indien de wederpartij niet reageert of niet akkoord gaat met het aanstellen van een arbiter, de rechtbank te benaderen om een arbiter aan te stellen. Om dergelijke procedurele obstakels te voorkomen adviseren wij leden altijd specifiek te kiezen voor een arbitraal forum en toepasselijke regels.

Verzekeringen voor de zeevaart

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor de binnenvaart

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor woonboten

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor pleziervaart

Bekijk verzekeringen

Neem contact op

Wilt u meer weten over één van onze verzekeringen, de risicocheck doen of heeft u een andere vraag? Neem contact met ons op.

Inschrijven voor de nieuwsbrief