Noord
Nederlandsche
P&I Club

Jaargang 2018/10 - Verstekelingen in Europese havens

Gepubliceerd op 27 juli 2018

Het afgelopen jaar is er een toename in het aantal verstekelingen dat aan boord gaat van schepen in Europese havens. Doorgaans betreffen dit schepen met als bestemming een haven in het Verenigd Koninkrijk. De toename lijkt het resultaat van het verscherpte toezicht bij en rond de wachtplaatsen voor vrachtwagens rond de havens van Dover en Bilbao. Het sluiten van een aantal grote vluchtelingenkampen op het Europese vasteland en vrachtwagenvervoerders die in toenemende mate succesvol worden in het voorkomen dat vluchtelingen hun voertuigen binnendringen.

Gelet op de operationele uitdagingen, de psychologische effecten op bemanningsleden en kosten die samenhangen met het aantreffen van verstekelingen aan boord adviseert de Club dat de volgende maatregelen worden getroffen:

  1. Stel een wacht aan die het gangboord in de gaten houdt;
  2. Houd een logboek bij waarin al het walpersoneel wordt genoteerd dat aan, en van boord gaat. Controleer of niemand achter is gebleven alvorens te vertrekken;
  3. Houd opslagruimte, compartimenten, materiaalkluizen etc. altijd op slot. Haal ze alleen van het slot af voor direct gebruik en sluit ze weer af direct na het gebruik;
  4. Na het voltooien van ladingoperaties en het van boord gaan van walpersoneel zou het Schip doorzocht moeten worden. Bemanningsleden die dit uitvoeren zouden dit altijd in groepen van tenminste twee personen moeten doen.

We adviseren dat de Bimco Stowaways Clause geïncorporeerd wordt in Charterparties. Middels deze clausule wordt verantwoordelijkheid voor verstekelingen bij de Charteraars neergelegd wanneer zij aan boord zijn gekomen door zich te verstoppen in lading dan wel door nalatigheid van Charteraars anderszins.
 
Mocht de situatie zich voordoen dat verstekelingen worden gevonden dan rust op de Rederij doorgaans vanuit Vlaggenstaat, IMO en lokaal recht de plicht om hen te voorzien van noodzakelijkheden zoals water, voedsel, hygiëne en onderdak. We merken dat dit in eerste instantie wellicht betrekkelijk eenvoudig lijkt, maar gelet op mogelijk onvoorspelbaar gedrag van de verstekeling de veiligheid van de bemanning altijd op de eerste plaats komt. In dit kader adviseren wij dat indien een verstekeling wordt gevonden de volgende maatregelen worden getroffen;

  1. Eén of meerdere hutten worden voorbereid op het huisvesten van de verstekeling. Zoveel mogelijk losse voorwerpen dienen uit de hut verwijderd te worden, in het bijzonder voorwerpen van glas (drinkglazen, spiegels, etc.) omdat dit potentieel zeer gevaarlijke wapens kunnenzijn;
  2. De verstekeling dient te worden vergezeld naar de voorbereide hut door tenminste twee bemanningsleden. De deur dient op slot te gaan met constant aanwezige bewaking;
  3. De verstekeling dient te worden voorzien van eerst levensbehoeften als voedsel en water;
  4. De Club dient zo snel mogelijk geïnformeerd worden. Het oplossen van Verstekelingenkwesties vereist altijd een op maat gemaakte oplossing toegespitst op de specifieke omstandigheden van de betreffende zaak, hetgeen de Club zal verzorgen.

Hierboven zijn enkele algemene richtlijnen uiteengezet die in de meeste gevallen gevolgd kunnen worden. Leden worden geadviseerd om zo snel mogelijk contact te zoeken met de Club bij de ontdekking van een verstekeling om zo door snel en kordaat optreden de mentale gevolgen voor de bemanning, operationele problemen en kosten zoveel mogelijk te beperken.

Verzekeringen voor de zeevaart

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor de binnenvaart

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor woonboten

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor pleziervaart

Bekijk verzekeringen

Neem contact op

Wilt u meer weten over één van onze verzekeringen, de risicocheck doen of heeft u een andere vraag? Neem contact met ons op.

Inschrijven voor de nieuwsbrief