Noord
Nederlandsche
P&I Club

Jaargang 2018/2 - Het uitgeven van een geldige NOR en de aanvang van ligtijd

Gepubliceerd op 4 januari 2018

Onlangs is in de zaak van het “MS Arundel Castle” nog eens bevestigd dat onder Engels recht de contractuele bepalingen omtrent ligtijd strikt geïnterpreteerd moeten worden. In deze zaak was in de fixture recap afgesproken dat de NOR uitgegeven moest worden “within port limits”. Bij aankomst in de laadhaven kon het schip wegens congestie de haven niet in. Op instructie van de havenautoriteiten ging ze voor anker op de gebruikelijke ankerplaats. Daar aangekomen gaf men de NOR uit. Gebaseerd op deze NOR vorderden de eigenaren vervolgens (over)liggeld. De bevrachters wezen de vordering af op grond dat de ankerplaats niet lag binnen de geografische havengrenzen zoals aangegeven op de admiraliteitskaart. De rechter oordeelde als volgt:

  • Indien nationaal of lokaal recht de havenlimieten bepaalt, dan zijn dit de toepasselijke limieten;
  • In afwezigheid van zulk recht is een goede indicator van de havenlimieten: het gebied waarin de havenautoriteiten bevoegd zijn het scheepsverkeer te regelen;
  • In de omstandigheden van het “MS Arundel Castle” oordeelde de rechter in het nadeel van de eigenaren omdat ze niet in staat waren geweest onomstotelijk bewijs te leveren dat het schip binnen de havengrenzen lag;

Samengevat, de NOR was niet uitgegeven overeenkomstig de bevrachtingsovereenkomst “within port limits” en was dus ongeldig, als gevolg waarvan ligtijd nooit een aanvang had genomen en de overliggeldvordering van de eigenaren mislukte.

De Club behandelt ieder jaar een aanzienlijk aantal ligtijd- en demurragegeschillen en de geldigheid van de NOR is vaak een belangrijk punt van onenigheid. We adviseren om er bij het geven van notice altijd voor te zorgen dat dit exact conform de voorwaarden van het contract gedaan wordt. Het is altijd goed om het volgende in gedachten te houden, zowel alvorens een reis te sluiten als voorafgaand aan het uitgeven van de notice;

  • Onderhandel een WIPON clausule in het charter: Normaal gesproken zou een WIPON clausule het gevolg moeten hebben dat de kapitein óók buiten de port limits notice kan geven. De geldigheid van een notice bij WIPON wordt doorgaans bepaald door te bevestigen dat het schip op een gebruikelijke ligplaats lag, tot de onmiddellijke beschikking van de bevrachters en gereed om haar lading te laden/lossen; 
  • Een ongeldige NOR kan niet geldig worden: Wanneer een ongeldige notice is gegeven, wordt deze niet automatisch geldig als aan de overige contractuele voorwaarden is voldaan. Geef bij twijfel altijd een nieuwe NOR uit, “without prejudice to the validity of the NOR tendered at [date] [time]”;
  • Geef altijd notice op het juiste tijdstip, aan de juiste partij, op de juiste manier: eenvoudig over het hoofd te zien, maar cruciaal voor de geldigheid van de NOR; notice geven buiten kantoortijden terwijl in het contract binnen kantoortijden staat resulteert in een ongeldige NOR. Hetzelfde kan gezegd worden voor de wijze van uitgifte (per e-mail, fax, telex, etc.) en aan wie (mag notice geldig worden gegeven aan de agent van de bevrachter?);
  • WIBON en WIPON clausules zien op congestie, niet op het weer: Het bepalen of tijd verloren is gegaan door weersomstandigheden en niet door congestie moet geregeld worden in clausules die losstaan van de WIBON en WIPON clausules. Deze clausules hebben alleen betrekking op het geven van notice, niet op de risico’s van vertraging als gevolg van weersomstandigheden; 
  • Wees juridisch en fysiek klaar wanneer notice wordt gegeven: Naast fysiek gereed zijn (werkende kranen, schip gereed om naar de kade te gaan, gereed om luiken te openen, etc.) dient het schip ook juridisch klaar te zijn om geldig notice te geven. Dit houdt o.a. in dat de noodzakelijke douane- en immigratieformaliteiten zijn afgerond en voldaan is aan alle lokale wet- en regelgeving van de betreffende haven. 

Vanzelfsprekend is de Club altijd beschikbaar om haar leden te assisteren bij het opstellen van geschikte clausules om dergelijke geschillen te voorkomen en, in het ongelukkige geval dat er een geschil is ontstaan, bij de behandeling van een dergelijk geschil. 

Verzekeringen voor de zeevaart

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor de binnenvaart

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor woonboten

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor pleziervaart

Bekijk verzekeringen

Neem contact op

Wilt u meer weten over één van onze verzekeringen, de risicocheck doen of heeft u een andere vraag? Neem contact met ons op.

Inschrijven voor de nieuwsbrief