Noord
Nederlandsche
P&I Club

Jaargang 2015 - 3 Wetsvoorstel private beveiliging op zee

Gepubliceerd op 15 januari 2015

Vandaag berichtte het Algemeen Dagblad dat de minister van Veiligheid en Justitie werkt aan een wetsvoorstel om private beveiligers toe te staan aan boord van koopvaardijschepen. De minister van Verkeer en Waterstaat zou dit bevestigd hebben, aldus de krant. Zij zegt volgens de krant een voorstander te zijn van private beveiliging naast de beveiliging die door Defensie wordt geleverd, omdat Nederland het enige maritieme land is dat daarvoor nog geen regeling kent.

Het onderwerp is binnen parlementaire kringen omstreden en het is dus onzeker of het daadwerkelijk tot een wettelijke regeling komt. Meer informatie leest u hier.

Verzekeringen voor de zeevaart

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor de binnenvaart

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor woonboten

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor pleziervaart

Bekijk verzekeringen

Neem contact op

Wilt u meer weten over één van onze verzekeringen, de risicocheck doen of heeft u een andere vraag? Neem contact met ons op.

Inschrijven voor de nieuwsbrief