Noord
Nederlandsche
P&I Club

Jaargang 2015 - 24 Shanghai: nieuwe regeling verontreiniging

Gepubliceerd op 13 augustus 2015

Per 1 juni 2015 is in de haven van Shanghai een nieuwe anti-verontreinigingsregeling in werking getreden. Deze nieuwe regeling geldt voor het hele havengebied van Shanghai en is daarmee op zowel de binnenvaart als de zeevaart van toepassing. Deze nieuwe regeling is een uitbreiding op de bestaande regeling die sinds 1996 van kracht is.

In de regeling is opgenomen dat schepen alleen brandstoffen mogen gebruiken die voldoen aan de kwaliteitsstandaard van de stad Shanghai. Voldoet een brandstof niet aan die eisen dan kan een boete worden opgelegd ter hoogte van RMB 10.000 tot RMB 100.000. Daarnaast is er in de nieuwe regeling voorzien in een boete van RMB 200.000 voor schepen die afvalwater in de Huangpu rivier of in een stadsreservoir lozen. Verder moeten aangemeerde schepen gebruik maken van de in de haven beschikbare elektriciteitsvoorzieningen in plaats van energie op te wekken met de eigen motoren.

Wij adviseren de leden om voorafgaand hierover contact op te nemen met hun agent om te verifiëren aan welke eisen het schip dient te voldoen. Uiteraard kunnen leden hierover ook contact opnemen met de Club.

Verzekeringen voor de zeevaart

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor de binnenvaart

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor woonboten

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor pleziervaart

Bekijk verzekeringen

Neem contact op

Wilt u meer weten over één van onze verzekeringen, de risicocheck doen of heeft u een andere vraag? Neem contact met ons op.

Inschrijven voor de nieuwsbrief