Noord
Nederlandsche
P&I Club

Jaargang 2015 - 20 Digitale piraterij

Gepubliceerd op 23 juli 2015

De maritieme risico's van het digitale tijdperk

De maritieme industrie van tegenwoordig is, net als de rest van de wereldeconomie, sterk afhankelijk van digitale infrastructuur. De voordelen zijn toegenomen efficiency, het delen van informatie en de mogelijkheid voor scheepseigenaren om veel processen te automatiseren, maar het maakt de systemen van rederijen ook een potentieel doelwit voor cybercriminaliteit. Waarom richten cybercriminelen hun pijlen op de maritieme industrie en hoe kan je hen tegenhouden?

Als eerste is het van belang om te weten dat de maritieme industrie net zo kwetsbaar is voor cybercriminaliteit als elke andere industrie. Dagelijks worden activiteiten uitgevoerd waarbij de financiële belangen groot kunnen zijn, wat de maritieme industrie tot een aantrekkelijk doelwit maakt.

Cybercriminelen hebben een scala aan mogelijkheden, maar de risico’s liggen vooral op de volgende gebieden:

  • Het voldoen van facturen: Aangezien facturen en betalingsinstructies in toenemende mate digitaal verstrekt en geaccepteerd worden is er een toenemend risico dat cybercriminelen bankgegevens proberen te wijzigen zodat overgemaakt wordt naar de bankrekening van de crimineel.
  • Smokkelen: er zijn praktijkvoorbeelden beschikbaar waaruit blijkt dat smokkelaars de systemen van havenautoriteiten en rederijen gebruiken om de geschiktheid van containers voor smokkeldoeleinden te beoordelen. Door zich toegang te verschaffen tot deze systemen kunnen cybercriminelen import- en exportinformatie manipuleren waardoor het makkelijker wordt om bv. drugs aan boord te krijgen.
  • Frauduleuze bevrachtingsovereenkomsten: Er is een aantal zaken bekend waarbij criminelen digitale middelen hebben gebruikt om illegale aanbiedingen te doen of bevrachtingsovereenkomsten te sluiten onder valse voorwendselen. In zulke gevallen zal de feitelijke reder of bevrachter doorgaans pas achter de fraude komen als het te laat is, nl. als hij zich al verplicht heeft bepaalde lading te verschepen.
  • Bedrijfsspionage: Financiële informatie van de scheepseigenaar met betrekking tot bv. vrachtprijzen, leveranciers, kosten en uitgaven of de details van vervoersovereenkomsten, dat alles is interessante informatie voor de concurrent en dus een aantrekkelijk doelwit voor cybercriminelen die het hopen te verkopen.

Gelukkig zijn er meerdere manieren om je tegen deze risico’s te wapenen, zoals: goede anti-malware software inzetten zowel op kantoor als aan boord van de schepen; een gedegen wachtwoordbeleid voeren met waar mogelijk dubbele autorisatie; het handhaven van een gedegen back-up beleid; waar mogelijk digitale informatie zoals bedrijfsgegevens en betalingsinstructies met onafhankelijke middelen verifiëren.

Verzekeringen voor de zeevaart

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor de binnenvaart

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor woonboten

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor pleziervaart

Bekijk verzekeringen

Neem contact op

Wilt u meer weten over één van onze verzekeringen, de risicocheck doen of heeft u een andere vraag? Neem contact met ons op.

Inschrijven voor de nieuwsbrief