Noord
Nederlandsche
P&I Club

Jaargang 2015 - 2 Verpapping van bauxiet

Gepubliceerd op 13 januari 2015

Begin van deze maand is het MV “Bulk Jupiter” voor de kust van Vietnam gezonken door het verpappen van een lading bauxiet. Er is duidelijk geworden dat de bauxiet voordat het werd geladen in de haven van Kuatan, Maleisië, langdurig in de buitenlucht heeft gestaan tijdens zware regenval. Door gebrek aan controles is de lading toch geaccepteerd, ondanks het feit dat deze vanwege een te hoog vochtgehalte niet meer veilig was voor vervoer.

Het gebruikelijke vochtgehalte van bauxiet bedraagt tussen de 0 en 10% en wordt onder de IMSBC Code aangeduid als klasse C lading zonder risico van verpapping. In het geval van de MV “Bulk Jupiter” was het vochtgehalte ver boven de normale waarde, waardoor de lading opnieuw geclassificeerd had moeten worden als een Klasse A lading waarbij er risico bestaat op verpapping. Daarnaast bleek dat de aflader classificerings- en testresultaten had voorgelegd aan de rederij die ouder waren dan 7 dagen, hetgeen in strijd is met de eisen van de IMSBC Code.

Wij willen leden er attent op maken dat het van belang is bij vervoer van IMSBC ladingen alle informatie vereist onder de IMSBC Code vooraf op te vragen, met name de classificatie- en testresultaten. Voor meer vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met de Club.

Verzekeringen voor de zeevaart

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor de binnenvaart

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor woonboten

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor pleziervaart

Bekijk verzekeringen

Neem contact op

Wilt u meer weten over één van onze verzekeringen, de risicocheck doen of heeft u een andere vraag? Neem contact met ons op.

Inschrijven voor de nieuwsbrief