Noord
Nederlandsche
P&I Club

Jaargang 2015 - 16 China - Spill Response Contract

Gepubliceerd op 15 juni 2015

In voorgaande nieuwsberichten, waarvan de laatste was nieuwsbericht 2013/6, zijn wij ingegaan op de verplichting van eigenaren/managers van:
a) schepen die schadelijke stoffen in bulk vervoeren of
b) schepen groter dan 10.000 GT
om, voordat ze een Chinese haven aandoen, een contract aan te gaan met een Ship Pollution Response Organisation (SPRO) goedgekeurd door de centrale China Maritime Safety Agency (MSA). Het Chinese ministerie van Transport heeft dit voorschrift herzien. Sinds 12 mei 2015 is het niet langer nodig dat de centrale China Maritime Safety Agency (MSA) de SPRO heeft goedgekeurd. Toezicht op en controle van SPRO’s wordt voortaan gedaan door de lokale MSA’s.

Het is de verantwoordelijkheid van de SPRO, niet van de scheepseigenaar/manager, om er voor te zorgen dat ze voldoen aan de wettelijke voorschriften en informatie openbaar maakt over mogelijkheden, middelen en werkgebied. Met behulp van de MSA lijst van reeds goedgekeurde SPRO’s kunt u zien welke SPRO u kunt benaderen in Chinese havens.

Meer informatie is te vinden op de China MSA website.

Verzekeringen voor de zeevaart

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor de binnenvaart

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor woonboten

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor pleziervaart

Bekijk verzekeringen

Neem contact op

Wilt u meer weten over één van onze verzekeringen, de risicocheck doen of heeft u een andere vraag? Neem contact met ons op.

Inschrijven voor de nieuwsbrief