Noord
Nederlandsche
P&I Club

Jaargang 2015 - 15 Bemanningsrisico's in de Filipijnen

Gepubliceerd op 15 juni 2015

Regelmatig krijgen wij te maken met geschillen op de Filipijnen tussen leden en bemanningsleden onder POEA contracten. Het gaat daarbij steeds om arbeidsongeschiktheid. Bijna alle zaken zijn door de National Labor Relations Commission (NLRC) in Manila in het voordeel van het bemanningslid beslecht. Alleen in hoger beroep is het in een aantal gevallen gelukt om een voor de werkgever gunstige uitkomst te realiseren.

In al deze zaken draait het met name om de toepassing van Artikel 20 B.3 van de POEA CAO. In dit artikel wordt bepaald dat binnen 120 dagen na repatriatie het bemanningslid weer ‘fit for duty’ moet zijn verklaard of een ‘disability grading’ moet zijn afgegeven door de behandelend arts. Deze termijn is in de jurisprudentie voor bepaalde gevallen inmiddels opgerekt tot 240 dagen. In de cao staat niet geregeld wat er na die 120 dagen gebeurt, maar in de praktijk wordt het bemanningslid na 120 dagen door de NLRC geacht permanent arbeidsongeschikt te zijn, ongeacht de aard van de beperking of medische prognose bij verdere behandeling. Zelfs het feit dat de zeevarende inmiddels al weer aan het (ander) werk is wordt in de meeste gevallen als niet relevant beschouwd. Daarnaast valt op dat de NLRC zwaar leunt op de verklaringen van het bemanningslid en artsen die door hem zijn aangesteld, ondanks het feit dat de POEA aangeeft dat de bevindingen van de bedrijfsarts leidend zijn.

Een recente arbeidsongeschiktheidsvordering waar de Club bij was betrokken betrof een bemanningslid die door de bedrijfsarts binnen 120 dagen alweer ‘fit for duty’ was verklaard. Omdat hij het met deze diagnose niet eens was, heeft hij, tegen zijn contractuele verplichting in, zelf een arts geconsulteerd, die hem alsnog permanent arbeidsongeschikt verklaarde op grond waarvan de NLRC een volledige uitkering heeft toegewezen. In een ander geval had het bemanningslid uitdrukkelijk medische behandeling geweigerd en daarna een procedure ingesteld tegen zijn werkgever. Ondanks het feit dat hij behandeling had geweigerd en tijdens de procedure weer in dienst ging bij een andere werkgever is er door de NLRC een vergoeding toegewezen. Het derde en meest opmerkelijke voorbeeld betrof een 64-jarig bemanningslid die zich tijdens zijn laatste reis voor zijn pensioen meldde bij de kapitein en aangaf dat hij als gevolg van een niet gerapporteerd incident maanden eerder nu last had van zijn knie en gerepatrieerd moest worden. Ondanks het feit dat er geen causaal verband kon worden aangetoond, dat het bemanningslid inmiddels met pensioen was gegaan en dat er van permanente arbeidsongeschiktheid geen sprake was werd toch een volledige uitkering toegewezen omdat hij had verklaard dat hij na repatriëring 240 dagen niet had kunnen werken.

De eenzijdigheid waarmee in eerste aanleg in de Filipijnen arbeidsongeschiktheidsvorderingen onder de POEA contracten worden toegewezen is een belangrijk en toenemend risico bij het tewerkstellen van Filipijnse bemanningsleden. Wij adviseren leden om er bij het in dienstnemen van bemanning uit de Filipijnen voor te zorgen dat de medische keuringen goed worden uitgevoerd en dat bij het behandelen van ziekte of letselincidenten de repatriëring en afhandeling in de Filipijnen nauwlettend wordt begeleid en afgehandeld. Met name het tijdig vaststellen en formeel vastleggen van een “disability grading’’ en het tijdig afhandelen van een daaruit voortvloeiende vordering onder de POEA is van uiterst belang.

Verzekeringen voor de zeevaart

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor de binnenvaart

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor woonboten

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor pleziervaart

Bekijk verzekeringen

Neem contact op

Wilt u meer weten over één van onze verzekeringen, de risicocheck doen of heeft u een andere vraag? Neem contact met ons op.

Inschrijven voor de nieuwsbrief