Noord
Nederlandsche
P&I Club

Jaargang 2015 - 14 Uruguay - Oil Spill Response Organization Contract

Gepubliceerd op 1 juni 2015

Op grond van wetgeving in Uruguay * zijn bepaalde type schepen verplicht om een contract te sluiten met een Oil Spill Response Organization (OSRO). In een recente richtlijn ** heeft de Uruguayaanse kustwacht de type schepen dat het betreft nader gespecificeerd. Een OSRO contract moet worden gesloten via de agent ter plaatse. De richtlijn bevat ook technische maatregelen en veiligheidsvoorschriften die in acht moeten worden genomen bij het bunkeren en bevat een model OSRO contract. De richtlijn is per 15 mei 2015 van kracht geworden.

De richtlijn is van toepassing op tankers, binnenvaartschepen, kleine vaartuigen, vissersschepen e.d. die olie of olieproducten of andere gevaarlijke en schadelijke (vloei-)stoffen vervoeren of overslaan, dan wel betrokken zijn bij bergingswerkzaamheden of het bevoorraden van offshore installaties. Eigenaren van deze schepen moeten aan de lokale autoriteiten een OSRO certificaat tonen, uitgegeven door een lokale OSRO die is toegelaten door de kustwacht, een geldig P&I certificaat en, indien van toepassing, een CLC certificaat. Dit moet gebeuren ten minste 24 uur voordat een schip voor anker gaat in de Uruguayaanse wateren of de hiervoor genoemde werkzaamheden gaat uitvoeren.

CINTRA Golantex S.A. is een door de kustwacht goedgekeurde OSRO in de zin van de richtlijn. De IG Clubs hebben aangegeven dat het contract van CINTRA Golantex S.A. voldoet aan de eisen van de IG ten aanzien van vessel response plans. Daardoor zullen in beginsel de aansprakelijkheden die uit dit contract voor de leden voorvloeien gedekt zijn onder de NNPC P&I verzekering.

Voor meer informatie over de richtlijnen dienen de leden contact op te nemen met de agent ter plaatse.
* Artikel 6 van Wet 19.012, die van kracht werd op 23 november 2012
** Disposición Maritima no. 157

Verzekeringen voor de zeevaart

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor de binnenvaart

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor woonboten

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor pleziervaart

Bekijk verzekeringen

Neem contact op

Wilt u meer weten over één van onze verzekeringen, de risicocheck doen of heeft u een andere vraag? Neem contact met ons op.

Inschrijven voor de nieuwsbrief