Noord
Nederlandsche
P&I Club

Jaargang 2015 - 1 Nairobi International Convention

Gepubliceerd op 9 januari 2015

In werking treden van ?Nariobi International Convention on the Removal of Wrecks?

Op 14 april 2015 zal het Internationaal Verdrag van Nairobi inzake het opruimen van wrakken (Wreck Removal Convention of “WRC”) in werking treden.

Op grond van dit verdrag kan de eigenaar van een gezonken schip aansprakelijk worden gesteld voor het lokaliseren, markeren en verwijderen van het wrak als dit een gevaar vormt voor de scheepvaart in de wateren van een verdragsstaat. De betaling van de kosten wordt gegarandeerd met een verplicht verzekeringssysteem.

Eigenaren van schepen van 300 GT of meer die varen onder de vlag van één van de verdragsstaten of van schepen die varen op havens van de verdragsstaten, zijn verplicht om een verzekering af te sluiten die voldoet aan de eisen van het verdrag. Dit moet bewezen worden door een certificaat dat door één van de verdragsstaten is afgegeven. Dit certificaat moet te allen tijde aan boord van het schip zijn.

Het certificaat zal worden afgegeven door de vlaggenstaat van het schip, mits deze staat één van de verdragsstaten is. Is dat niet het geval dan kan een certificaat worden aangevraagd bij de autoriteiten van één van de verdragsstaten waarop wordt gevaren. Een lijst van verdragsstaten is als bijlage toegevoegd. Nederland is geen partij bij het verdrag.
Omdat de voorschriften van het WRC sterk overeenkomen met de eisen die op dit moment al gelden voor de certificaten rondom bunker olie verontreiniging, is afgesproken dat verzekeraars, net zoals voor het verkrijgen van de bunkercertificaten, Blue Cards zullen afgeven. Deze kunnen leden vervolgens gebruiken voor de aanvraag van het WRC certificaat.

Nederland behoort niet tot de verdragsstaten, waardoor schepen die onder Nederlandse vlag varen geen certificaten kunnen aanvragen bij de autoriteiten in Nederland. Tot nu toe hebben vier verdragsstaten aangegeven dat ze bereid zijn om certificaten af te geven voor schepen die onder de vlag van andere staten varen: het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Denemarken en de Marshall Islands. Zij geven ook allemaal aan dat zij deze aanvragen zullen prioriteren.


 

WRC Blue Cards

Op dit moment wordt volop gewerkt aan de definitieve versie van de WRC Blue Cards en de organisatie van de afgifte van certificaten. Zodra dit is afgerond zullen wij dit via onze website bekend maken en kunnen wij WRC Blue cards sturen waarmee het WRC certificaat kan worden aangevraagd. Wij raden u aan om de website van de NNPC regelmatig te raadplegen voor het laatste nieuws hieromtrent.

Verzekeringen voor de zeevaart

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor de binnenvaart

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor woonboten

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor pleziervaart

Bekijk verzekeringen

Neem contact op

Wilt u meer weten over één van onze verzekeringen, de risicocheck doen of heeft u een andere vraag? Neem contact met ons op.

Inschrijven voor de nieuwsbrief