Noord
Nederlandsche
P&I Club

Jaargang 2018/20 Aansprakelijkheid van een tussenpersoon en aansprakelijkheidsverzekeraar

Gepubliceerd op 27 september 2018

Recentelijk is een door ons behandeld geschil tussen een verzekerde woonbooteigenaar en een aannemer en zijn aansprakelijkheidsverzekeraar voorgelegd aan de rechtbank in Den HaagVerzekerde had een woonschip gekocht en een aannemer benaderd om laswerkzaamheden in het schip uit te voeren. Bij het snijbranden brak er brand uit en het schip brandde volledig af. 


Achteraf bleek dat het schip en de inboedel op dat moment waren onderverzekerd. Nu het lasbedrijf in een eerder stadium al bij verstek veroordeeld was tot uitkering van de geleden schade en zelf niet in staat was om te betalen, had het lasbedrijf de vordering op de aansprakelijkheidsverzekeraar overgedragen. De  verzekeraar werd vervolgens gesommeerd onder de verzekeringspolis uit te keren en, voor het geval de kwestie niet was gedekt, werd de assurantietussenpersoon aansprakelijk gesteld omdat hij zorg had moeten dragen voor een verzekering die overeenkwam met de werkzaamheden van de aannemer.
 

De aansprakelijkheidsverzekeraar weigerde uitkering op grond van het feit dat de uitgevoerde werkzaamheden niet onder de polis gedekte werkzaamheden gebracht konden worden. Namens verzekerde werd vervolgens een procedure aanhangig gemaakt tegen zowel de aansprakelijkheidsverzekeraar als de assurantietussenpersoon.

De rechtbank oordeelde dat omdat het bedrijf was verzekerd in de hoedanigheid van  “eigenaar/exploitant van een onderhouds- en herstelbedrijf van zeecontainers” men niet redelijkerwijs kon verwachten dat, zelfs in een ruime uitleg, laswerkzaamheden in een woonschip als verzekerde werkzaamheden konden worden gezien. 
Voor wat betreft de assurantietussenpersoon merkte de rechtbank op dat haar zorgplicht ‘afhankelijk is van de omstandigheden van het geval, zoals de aard en inhoud van de opdracht en de verzekering, de hoedanigheid van partijen en de belangen van de cliënt, voor zover die bekend zijn bij de tussenpersoon’. De rechter achtte het niet bewezen dat de tussenpersoon ooit op de hoogte was gesteld door de aannemer dat hij werkzaamheden verrichtte aan woonschepen. Ook in de beschrijving van de activiteiten bij de Kamer van Koophandel stonden deze werkzaamheden niet vermeld. De rechter oordeelde verder dat de assurantietussenpersoon voldoende navraag had gedaan om aan zijn zorgplicht te voldoen. De vorderingen op zowel de aansprakelijkheidsverzekeraar als assurantietussenpersoon  werden integraal afgewezen.

Uit deze uitspraak blijkt het belang van zowel de dekking van de eigen verzekering als ook de kredietwaardigheid en verzekering van een aannemer die voor bepaalde werkzaamheden wordt ingehuurd. We adviseren dan ook bij wijzigingen in werkzaamheden of woonsituatie altijd te (laten) controleren of de afgesloten verzekering nog steeds aansluit op de werkelijke situatie. Tevens adviseren wij om altijd de aannemer bij dergelijke werkzaamheden vooraf te laten bevestigen dat hij afdoende is verzekerd voor eventuele risico’s.

Verzekeringen voor de zeevaart

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor de binnenvaart

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor woonboten

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor pleziervaart

Bekijk verzekeringen

Neem contact op

Wilt u meer weten over één van onze verzekeringen, de risicocheck doen of heeft u een andere vraag? Neem contact met ons op.

Inschrijven voor de nieuwsbrief