Noord
Nederlandsche
P&I Club

Nieuws

Als reder of schipper kunt u niet doorlopend van alle, voor de continuïteit van uw bedrijfsvoering relevante, informatie op de hoogte zijn. Daarvoor gaan de ontwikkelingen te snel. Bovendien is het lastig om de juiste informatie boven tafel te krijgen. Daarom doen wij als NNPC ons best om u ‘up to date’ te houden waar het om risicobeheersing gaat. Hoe? Via regelmatig door ons georganiseerde workshops. Via publicaties. En natuurlijk via onze website en nieuwsbrieven. Zo blijven niet alleen wij, maar ook u alert.

Jaargang 2021/07 Update verstekelingen

Gedurende het afgelopen najaar hebben wij een toename vastgesteld van het aantal verstekelingen dat via de schepen van onze leden het Verenigd Koninkrijk trachtte te bereiken. Aan de hand van het eers...

Lees meer

Inschrijven voor de nieuwsbrief