Zeevaart Binnenvaart Contactpersonen

NNPC Nieuws

'Safe port' - de 'Ocean Victory'
Gepubliceerd op 22 May, 2017

Een recente uitspraak van het Hooggerechtshof in Engeland heeft een aantal zaken opgehelderd ten aanzien van de relatie tussen het waarborgen van een “safe port” en de term “abnormal occurrence”.

De zaak betrof het bulkschip “Ocean Victory” dat de Japanse haven van Kashima had moeten verlaten vanwege problemen bij het aanleggen, veroorzaakt door een sterke noordelijke storm en lange deining/golven. Kort daarna is het schip buiten de haven gezonken als gevolg van slecht weer. In de daarop volgende juridische procedure tussen de eigenaar en de tijdbevrachters kwam de rechtbank in eerste aanleg tot de conclusie dat de haven onveilig was en werd de bevrachter veroordeeld tot het betalen van USD 160 miljoen. De tijdbevrachters zijn hiertegen in beroep gegaan. Zowel het Hof als het Hooggerechtshof hebben in het voordeel van de bevrachter geoordeeld. Het Hooggerechtshof concludeerde dat de samenloop van twee gebeurtenissen - die elk op zich niet abnormaal zijn en zelfs kenmerkend voor de haven- die zich op hetzelfde moment voordoen tezamen een “abnormal occurence” vormden waarvoor de tijdbevrachters niet aansprakelijk kon worden gesteld.

Een kopie van het vonnis is hier beschikbaar.

Adres NNPC

Noord Nederlandsche
P&I Club U.A.
Rijksstraatweg 361
9752 CH Haren (Groningen)

Contact

Telefoon +31(0)50 534 321 1
Mailadres info@nnpc.nl
Internet www.nnpc.nl Volg ons op LinkedIn