Zeevaart Binnenvaart Contactpersonen

NNPC Nieuws

Tekortclaims
Gepubliceerd op 01 June, 2016

In de afgelopen maanden zijn er veel mancovorderingen gemeld waarbij de Kapitein door de afladers en/of bevrachters onder druk is gezet om geen draft survey uit te voeren ter controle van het geladen gewicht op basis van het argument dat het door hen opgegeven gewicht “door alle betrokken partijen is overeengekomen en akkoord bevonden”. Het resultaat is dan dat de kapitein cognossementen tekent enkel op basis van de door de aflader aangeleverde gegevens waarop vervolgens in de loshaven een mancovordering tegen de vervoerder wordt ingediend omdat de gegevens onjuist waren. Deze zal bij gebrek aan eigen draft survey en door de Kapitein getekende verklaringen moeilijk te verdedigen zijn. Wij adviseren bij het vervoer van bulk ladingen:
 

  • Contractueel af te spreken dat het cognossementsgewicht wordt bepaald aan de hand van een draft survey uitgevoerd door de kapitein (of een joint draft survey) of een andere door de vervoerder controleerbare methode.
  • Te zorgen dat de bemanning van deze afspraken op de hoogte is en in zowel laad- als loshaven(s) draft surveys uit te voeren, zowel voor als na de ladingwerkzaamheden.
  • De Kapitein te instrueren geen documenten te ondertekenen waarin informatie staat die de kapitein niet heeft kunnen verifiëren; Documenten met gegevens over het geladen gewicht die niet overeenkomen met de informatie die het schip heeft alleen tekenen met het voorbehoud: “for receipt only”.
  • De luiken na belading te verzegelen in het bijzijn van de ladingbelanghebbenden en deze verzegeling in de loshaven alleen te verbreken in het bijzijn van de ontvanger onder het cognossement.
     

Bij eventuele vragen of zorgen nodigen wij leden uit contact op te nemen met de Club.

Adres NNPC

Noord Nederlandsche
P&I Club U.A.
Rijksstraatweg 361
9752 CH Haren (Groningen)

Contact

Telefoon +31(0)50 534 321 1
Mailadres info@nnpc.nl
Internet www.nnpc.nl Volg ons op LinkedIn