Zeevaart Binnenvaart Contactpersonen

NNPC Nieuws

Amerikaans verbodsregime met betrekking tot schepen die Cuba hebben aangedaan afgezwakt
Gepubliceerd op 03 January, 2017

Per 17 oktober 2016 zijn wijzigingen van het Amerikaanse sanctieregime tegen Cuba in werking getreden die gericht zijn op de versoepeling van de huidige handelsbeperkingen. Eén van deze wijzigingen betreft het zogenoemde “180-dagen verbod” op grond waarvan vrachtschepen niet in Amerikaanse havens mochten komen gedurende een periode van 180 dagen nadat ze in Cuba zijn geweest. Tot nu toe was daarop de enige uitzondering lading die door de Amerikaanse overheid was goedgekeurd.

Vanaf oktober 2016 zijn vervoerders niet meer onderworpen aan het 180-dagen verbod op voorwaarde dat hun schip niet onder Amerikaanse vlag vaart en dat de naar of van Cuba te vervoeren lading als EAR99 is geclassificeerd onder de Export Administration Regulations (i.e. niet onderhevig is aan exportcontroles door de Amerikaanse autoriteiten). Indien de lading niet-EAR99 geclassificeerd is, blijft het verbod (om binnen 180 dagen een Amerikaanse haven aan te doen) van kracht tenzij een vrijstelling is aangevraagd en toegekend. De classificatie van de lading kan worden gecontroleerd aan de hand een Export Control Classification Number (ECCN) zoals weergegeven op de Commerce Control Lijst (CCL). Lading die niet-CCL geclassificeerd is, wordt meestal als EAR99 aangemerkt. De classificatie categorieën en productgroepen van de Commerce Control List zijn beschikbaar, via de volgende link.

De website van het V.S. Ministerie van Economische Zaken beschikt ook over een alfabetische index van goederen, klik hier. Deze index is niet allesomvattend en wij adviseren leden om altijd bevestiging te krijgen van hun bevrachters en/of de ladingbelanghebbenden dat de lading EAR99 is geclassificeerd. Daarnaast moet naleving van het sanctieregime altijd voor risico en verantwoordelijkheid van de bevrachters zijn. De verwachting is dat ook het verbod op handel tussen Amerika en Cuba wordt opgeheven, de beslissing daarover ligt bij het Amerikaanse Congres.

 

Adres NNPC

Noord Nederlandsche
P&I Club U.A.
Rijksstraatweg 361
9752 CH Haren (Groningen)

Contact

Telefoon +31(0)50 534 321 1
Mailadres info@nnpc.nl
Internet www.nnpc.nl Volg ons op LinkedIn