Zeevaart Binnenvaart Contactpersonen

NNPC Nieuws

Sancties Noord-Cyprus
Gepubliceerd op 22 August, 2016

De autoriteiten van Cyprus hebben hun ongenoegen geuit over een aantal incidenten waarbij schepen de haven van Famagusta, Noord Cyprus, hebben aangedaan. Het leek ons daarom nuttig nog eens de aandacht te vestigen op het Cypriotische sanctiebeleid voor havens in het door Turkije bezette deel van Noord-Cyprus. Sinds 1974 hanteert Cyprus een sanctiebeleid met betrekking tot alle havens in dit gebied. Dit betekent dat de havens van Famagusta, Karavostasi en Kyrenia gesloten zijn voor alle schepen, omwille van politieke- en veiligheidsredenen. Bij overtreding van de betreffende regels - aankomst of vertrek uit een gesloten haven – kunnen kapiteins en/of eigenaren van schepen die toch op deze havens varen bestraft worden met een gevangenisstraf van maximaal 2 (twee) jaar en/of een boete van maximaal EUR 17.086,-.

Adres NNPC

Noord Nederlandsche
P&I Club U.A.
Rijksstraatweg 361
9752 CH Haren (Groningen)

Contact

Telefoon +31(0)50 534 321 1
Mailadres info@nnpc.nl
Internet www.nnpc.nl Volg ons op LinkedIn