Zeevaart Binnenvaart Contactpersonen

NNPC Nieuws

Maritime Labour Convention - certificaten
Gepubliceerd op 08 November, 2016

Zoals u bekend zal zijn treden per 18 januari 2017 enkele wijzigingen van de Maritime Labour Convention in werking. Vanaf deze datum dient de reder certificaten van een verzekeraar of financiële instelling te kunnen overleggen waarmee aangetoond wordt dat hij verzekerd is voor of financiële zekerheid heeft voor achterstallig loon en repatriëring van zeevarenden, inclusief bijkomende kosten en uitgaven (MLC verordening 2.5, Standard A2.5.2 en Leidraad B2.5) en compensatie voor overlijden of langdurige arbeidsongeschiktheid (Verordening 4.2., Standard A4.2. en Leidraad B4.2) .
 
De International Group van P & I Clubs heeft aangegeven er voor te zullen zorgen dat P & I verzekering acceptabel is in het kader van bovenvermelde wijzigingen. Het is nog niet duidelijk in welke vorm de gevraagde zekerheid moet worden afgegeven, met name is het de vraag of het huidige P&I certificaat voldoende is of dat er separate certificaten afgegeven zullen moeten worden, maar ook of dit onder de reguliere P&I dekking valt of apart verzekerd moet worden. Zodra hierover definitieve beslissingen zijn genomen zullen wij u informeren.

 

Los van deze praktische zaken zullen alle leden van de NNPC/alle bij de NNPC verzekerden worden voorzien van de benodigde documentatie om aan deze nieuwe eisen te voldoen. De gevraagde zekerheid wordt afgegeven onder de voorwaarde dat, mochten er door deze wijzigingen verplichtingen voor de Club ontstaan die buiten de dekking van het betreffende lid/de verzekerde vallen, deze de verplichting heeft de Club schadeloos te stellen.
In dit opzicht wijzen wij er op dat voor meeste aansprakelijkheden voortvloeiend uit deze wijzigingen reeds dekking bestaat op basis van de aanvullende “contractual crew cover” zoals voorzien in Verzekerde Risico’s I Art. 3; diegenen die geen dekking hebben conform Artikel 3 adviseren wij om hierover contact op te nemen met hun eigen bemanningsverzekeraar.

Adres NNPC

Noord Nederlandsche
P&I Club U.A.
Rijksstraatweg 361
9752 CH Haren (Groningen)

Contact

Telefoon +31(0)50 534 321 1
Mailadres info@nnpc.nl
Internet www.nnpc.nl Volg ons op LinkedIn